Ebvloed

Ebvloed

Verkrampt omklemmen. 

Geur, gewoontes, gevoel, gezicht, getij van herinneringen. 

Doordrongen van levende wezens.

Losgekomen genegenheid, surfend op een tranenzee.

Aangetrokken vloeiende uitdijing.

Oneindig teder vasthouden, liefelijk laten gaan.  

©BiekeDeBosscher

DNA

Schreeuwend verdriet
Screeuwende pijn
Schreeuwendere woede
DNA onleesbaar

Schreeuwend in liefde
Schreeuwende rust
Schreeuwendere keuze
DNA herontdekt

Gedachten
Gevoel
Gedachten en gevoel
Gedachten en gevoel met diepe verbinding.

Wie wil je zijn?
NU?
Wil je mee?
Blijf je hangen?
De kracht zit in je, zijn.
©BiekeDeBosscher

Verte(d/r)erende woede

Hoe kan de liefdevolle warme vlam gevoeld worden, 

als de kern versmacht wordt door kille verbeten woede? 

Zie dan dat de stralende alles altijd fatsoenlijk geen ophemeling verdient. 

Zwijgen voor liefde vrede die chronisch vreet.

Onderdrukte onmacht.

Bevroren.

Nooit uitgesproken opgekroptheid. 

Schreeuwend, zonder uiting. 

Leeft het zijn leven in de binnenkern.

Verscholen voor de oppervlakkige afstroming.   

Opgekookt zoek het zijn weg naar buiten.

UIteengespat. 

Verbaasde, angstige, bevroren gezichten.

Afgeschermd door eigen verlamming.

Bewogen energie doorheen klankgeving. 

Krachtig teder, bewegende gloed. 

©BiekeDeBosscher

Nu is?

Nu is. 

Observeer. 

Ademende aanvaarding.

Uitgenodigd in de warmte en het licht van het wezen.

Straal, twinkelende ogen verdrongen van helend water.

Zacht als een baby gedragen met liefde en vreugde.

Verstoord door een op hol geslagen onbewustheid.

Rustige aanwezige diepte met oppervlakkige oorverdovende pijn. 

Observeer.

Enkel de oppervlakte?

De diepe vrede met wat is?

Allesomvattende verbinding? 

Vergeving. 

©BiekeDeBosscher

(on)Bewust pijnlichaam

Persoonlijk en collectief versmolten in elkaar. 

Niet een zijn. 

Wel een zijn.

Bewust in pijn staan.

Brandend zwaar gevoel in de borstkas.

Je verzet. Zie ik, hoor ik, voel ik in het lichaam en daarbuiten.

In stand gehouden,

door verslavend verlangen naar illusionaire zekerheid buiten het nu.

Onrust in het zelf aanwezig met diepe rust. 

Het spijt me, ik ben dankbaar, ik vergeef je. 

Niet meer in een vorm gezet, bevrijdend simpel.

©BiekeDeBosscher

Digitale affectie

Enkel in data verschijn je. De trillingsintensiteit van verbeelding doet overuren.
Ik zie je. Hersengolven raken aan. Aandacht omhelst je. Fysiek voel jij mij niet en ik jou niet. Toch weten herinneringen hoe armen voelen rond het lichaam. Hoe lang kan een hersenspinsel huidhonger verzachten?

©BiekeDeBosscher

Verhoogde groei

In de handen hou je DNA strengen. Ze zien er oud uit, dragen veel verleden. Op het gezicht zijn groeipijnen te lezen.

Bewust en helder aanschouw je de storingen. Het lichaam nog een weg te gaan. De wijsheid van je ziel aangekomen.

Vernieuw me maar. De ogen daadkrachtig. Groeikracht in ontwikkeling.

©BiekeDeBosscher